Pojawił się problem...

...Twoje mieszkanie jest zbyt małe aby trzymać w nim swój rower? A co z rowerami reszty rodziny? Piwnica nie pomieœci już więcej, na balkonie czyha nieuchronna korozja, w pokoju rowerki też się nie zmieszczą? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! -Leszczyńską przechowalnię rowerów.

Nasza przechowalnia to miejsce specjalnie do tego celu stworzone. Profesjonalnie zabezpieczone, między innymi systemami alarmowymi tak, aby każdy rower był bezpieczny podczas zimowania.

Koszty nie duże...

...przechowanie roweru przez sezon zimowy kosztuje 90 zł. Przechowujemy od paŸdziernika do marca. Każdy kto chce trzymać rower dłużej również ma taką możliwoœć, wówczas każdy dodatkowy miesiąc to tylko 20 zł.

W cenie usługi odpowiednio zabezpieczamy Twój rower nie tylko przed warunkami atmosferycznymi, a także przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami, zadrapaniami itp., tak aby rower wrócił do Ciebie w takim stanie w jakim był do nas oddany.

Dodatkowo, po zimie wykonamy profesjonalny przegląd roweru, wyregulujemy, skasujemy luzy i nasmarujemy Twój pojazd tak, aby był gotowy do jazdy. Wystarczy że na 3 dni przed odbiorem roweru poinformujesz nas o tym fakcie. A to wszystko w cenie przechowania roweru.

 

 

REGULAMIN I CENNIK PRZECHOWALNI ROWERÓW 

1. Warunki przechowywania rowerów:
* Rowery powierzone firmie PUH Artur Ławniczak z siedzibą w Lesznie (kod pocztowy 64-100) przy ulicy Polna 4, zwaną dalej Bisiklet, są przechowywane w obiekcie należącym do firmy. Obiekt ten jest monitorowany, zabezpieczony alarmem antywłamaniowym oraz ubezpieczony od następstw losowych.

* Pełną odpowiedzialność za rowery powierzone do przechowania przez zleceniodawców ponosi firma Bisiklet.

* Opłatę za przechowanie roweru zleceniodawca uiszcza w momencie zawarcia umowy. Firma Bisiklet nie zwraca pieniędzy, jeśli zleceniodawca odbiera rower przed upływem okresu przechowywania.

* Zleceniodawca zobowiązany jest telefonicznie lub osobiście potwierdzić odbiór roweru z trzydniowym wyprzedzeniem.

* Odbiór roweru następuje na podstawie pisemnego zlecenia przechowania roweru, sporządzonego przez pracownika firmy Bisiklet w trzech egzemplarzach (oryginał otrzymuje zleceniodawca).

* W przypadku zagubienia w/w dokumentu, zleceniodawca musi się okazać dowodem osobistym, lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

* Do przechowalni są przyjmowane rowery pozbawione akcesoriów, tj. liczników, fotelików, pompek, bidonów, dodatkowego oświetlenia, itp. (zleceniodawca musi je zdemontować przed pozostawieniem roweru w przechowalni). Firma Bisiklet nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne zgubienie.

2. Okresy przechowywania i ceny:
* Przechowalnia Bisiklet przechowuje rowery w okresie jesienno-zimowym, czyli od 1 października do 31 marca.

* W przypadku nieodebrania roweru w terminie określonym w zleceniu, dodatkowo zostanie naliczona kwota 20 zł miesięcznie.

* Na życzenie klienta możemy odebrać lub dostarczyć odpłatnie rower pod wskazany przez zleceniodawcę adres. Koszt transportu do klienta w granicach administracyjnych miasta Leszno wynosi 20 zł.

3. Serwis po okresie przechowania:

* Prowadzimy w cenie przechowania roweru przedsezonowy przegląd rowerów powierzonych przechowalni. Przegląd obejmuje: pompowanie kół, regulację hamulców, regulację przerzutki przedniej i tylnej, sprawdzenie i dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych, kasowanie luzów.

* Prowadzimy także przegląd obejmujący w/w czynności, a uzupełniony o czyszczenie i smarowanie piast, elementów napędu (wolnobieg + łańcuch) oraz konserwację wkładu suportu. Cena promocyjna - 60 zł.

4. Informacje dodatkowe:

* Każdy rower w przechowalni posiada swoją kartę informacyjną zawierającą: model, dane właściciela, szacunkową wartość, opis ważniejszych komponentów, stan techniczny. Adres przechowalni Bisiklet: 64-100 Leszno ul. Polna 4

 

 

 

Znajdziesz Nas tutaj